รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

การเสียภาษีถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ พนักงานประจำ หรือแม้กระทั่งฟรีแลนซ์หากรายได้ของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
คุณก็มีหน้าที่ต้องชำระภาษีด้วยนั่นเอง และถึงแม้ว่าการยื่นภาษีนั้นจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราก็จริงแต่ด้วยขั้นตอนและกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงอาจทำให้เกิดความสับสนได้
หลายคนจึงเลือกที่จะใช้บริการรับยื่นภาษีบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

บุคคลธรรมดาหมายถึงอะไร

จริง ๆแล้วคำว่าบุคคลธรรมดานั้นเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างตรงตัวเนื่องจากเป็นคำที่กล่าวถึงบุคคลหรือประชาชนทั่วไป ไม่ใช่แค่เฉพาะสาขาอาชีพหรือสถานะใดสถานะหนึ่ง โดยในแง่ของการเสียภาษีนั้น คำว่าบุคคลธรรมดาถือเป็นประเภทของผู้เสียภาษีนั่นเอง

บุคคลที่มีหน้าที่ยื่นภาษี

เป็นอีกคำถามยอดฮิตกับคำถามที่ว่า“ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี”เพราะถึงแม้ว่าหน้าที่การเสียภาษีนั้นจะเป็นของประชาชนก็จริงแต่ก็ยังมีข้อกำหนดและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้
โดยหากคุณเป็นผู้ที่มีรายได้รวมทุกช่องทางเกิน 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี คุณจำเป็นต้องยื่นภาษี แต่หากเป็นคนที่มีรายได้ 10,000 บาท/เดือน
คุณไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เกิน 120,000 บาท

การยื่นภาษีกับการเสียภาษีต่างกันอย่างไร

อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรมสรรพากรนั้นมีหน้าที่รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รวมถึงภาษีทุกประเภทแต่ก็ยังมีหลาย ๆ คนที่ยังเข้าใจผิดระหว่างการยื่นภาษีกับการเสียภาษี
โดยเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกัน จริง ๆ แล้วการยื่นภาษีก็คือการที่บุคคลที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือนต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ปีละ 1 ครั้ง
เปรียบเสมือนกับการแจ้งให้กรมสรรพากรรับรู้ถึงรายได้ของเราส่วนการเสียภาษีเป็นขั้นตอนหลังจากการยื่นภาษี กล่าวคือ เมื่อทำการยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว
และพบว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษี จึงดำเนินการเสียภาษีนั่นเอง ทั้งนี้กฏเกณฑ์ในการเสียภาษีก็มีอยู่ด้วยกันรายข้อ โดยอ้างอิงจากรายได้สุทธิ เริ่มจากการคำนวณหารายได้สุทธิ
ตามสูตรนี้ “รายรับทั้งปี –ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน” จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น รายได้สุทธิ จากนั้นจึงนำมาเทียบว่า รายได้สุทธิของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่
ในส่วนของภาษีที่ต้องจ่ายนั้น ถ้าหากว่ามีรายได้สุทธิมากเท่าไหร่ ก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมายทั้งการขอลดหย่อนภาษี
ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การยื่นขอคืนเงินภาษี เป็นต้นโดยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางกรมสรรพากรโดยตรง