รับทำบัญชี เชียงใหม่, สำนักงานบัญชี เชียงใหม่,

จดทะเบียนห้าง บริษัท, จดทะเบียนนิติบุคคล

นิวัติการบัญชี

นิวัติการบัญชี

"ดูแลอยู่เคียงข้างคุณดุจเพื่อน

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ"

เกี่ยวกับกับเรา


นิวัติการบัญชีก่อตั้งในปี 2520 โดย คุณนิวัติ จันทร บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตข้าราชการกรมสรรพากร ต่อมา คุณศศิภัสสร จันทร บุตรสาว ได้เข้ามาดำเนินกิจการต่อจากบิดาในปี 2549 และดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซี่งมีทั้งลูกค้าเดิมที่เป็นฐานลูกค้าเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ และในปัจจุบันมีการขยายฐานลูกค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียงและด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถบริการลูกค้าได้ทั่วประเทศอีกด้วย